O nás

Spolek pražských výtvarných umělců

před přeměnou dle zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku užíval název
Sdružení pražských malířů.
Vznikl po zrušení Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990 jako součást nástupnické
organizace Unie výtvarných umělců, od které se následně odpoutal a nyní je zcela samostatným
subjektem.

Sdružuje převážně pražské malíře, ale má i několik členů mimopražských a zahraničních.
Spolek má své stanovy a je registrován jako občanské sdružení.
V jeho čele je v současné době osmičlenný výbor, zvolený na Valné hromadě.
Spolek je výběrový, nové členy navrhuje výbor a schvaluje Valná hromada.
Při posledním sčítání mělo Sdružení pražských malířů 47 členů.
I toto množství je tak velké, že není možné pořádat jeho členské výstavy vcelku,
probíhají však výstavy dílčí v proměnlivém zastoupení.
Na našich výstavách se snažíme prezentovat všechny členy, kteří mají zájem vystavit.
Proběhly například dvě výstavy v pražském Mánesu, několikrát v Nové síni ve Voršilské ulici,
v Chodovské tvrzi, na Chvalském zámku, v Galerii 9, v Galerii 10, z mimopražských se výstava
uskutečnila např. v Kladně, Karlových Varech, Semilech, Třeboni, Jičíně, Mělníku,
Poděbradech, Týně nad Vltavou, Rakovníku, Mladé Boleslavi, Vlašimi, Českém Brodě, Žatci,
Chomutově, Jílovém u Prahy apod. v některých městech i opakovaně.
Proběhla společná výstava i v zahraničí v Drážďanech.

Spolek pražských výtvarných umělců nesdružuje jen malíře společných uměleckých názorů,
zaručuje svým členům naprostou tvůrčí svobodu a jediným a hlavním kritériem pro členství je
profesionální kvalita.

 

Předsedové Sdružení pražských malířů od roku 1990:

  1. akad.mal. Otakar Synáček
  2. akad.mal. Milan Ressel
  3. akad.mal. Jaroslav Bobek
  4. Marie Zábranská
  5. akad.mal. Jiří Pokorný
  6. akad.mal. Věra Sedláková
  7. Marie Preclíková

 

Současný výbor Sdružení pražských malířů:

Marie Preclíková – předsedkyně

Jiřina Olivová – místopředsedkyně

Marie Zábranská

Václav Stárek

Ivan Kalvoda

Miroslav Mlynář

Pavel Humpolec

Sekretářka a produkční spolku :

PhDr. Blanka Havlíčková

 

Výbor se schází každý sudý čtvrtek od 17-18 v Husově sboru v Nuslích, Táborská 317/65, Praha 4.

 

Kontrolní komise z členů Spolku pražských výtvarných umělců:

  1. MgA. Lucie Bukovská
  2. akad.mal. Věra Krupičková

 

 

 

Náš spolek  je otevřen přijímání nových členů.

 

Před 20 lety bylo založeno v Praze Sdružení pražských malířů, nyní pod novým schváleným názvem Spolek pražských výtvarných umělců navazuje  na to dobré a smysluplné jak z doby předcházející, tak hlavně na dobu 1. republiky, kdy spolky a sdružení zajišťovaly nové a tradiční ideje, zrcadlící život výtvarného umění.

Valnou hromadou konanou dne 12.12.2015 byl schválen dle nového Občanského zákoníku nový název Spolek pražských výtvarných umělců.

Malíři zastupují všechny generace umělců a téměř všechny výtvarné názory a směry, od zobrazení různých stupňů reality až po čistou abstrakci, pěstují figurální kompozice, zátiší i krajinu, využívají tradiční i nové výtvarné techniky. Tato zdánlivá roztříštěnost ale odpovídá naší době, kdy vládne a je všude přítomný individualismus.