Antonová Alena

                    *16.12. 1930 v Praze

                    † 30.12.2021

Antonová Alena

Studia:

1945-48 Státní keramická škola v Praze

(K. Valoušek)

1948-49 Státní grafická škola v Praze (K. Tondl)

1949-55 VŠUP v Praze (E. Filla)

Věnovala se malbě, volné grafice a exlibris.