Zábranská Marie

Zábranská Marie*16.1.1941 v Plzni

Studia:

Střední odborná škola, maturita

soukromé výtvarné a medailérské studium

(prof. C. Bouda, doc. J. Wenig a M. Knobloch)

 

Věnuje se malbě obrazů, knižní a časopisecké ilustraci a medailérské tvorbě. V současnosti i tvorbě pro děti.