2024

Výstava “ Magie umění „, Galerie v přízemí, Novoměstská radnice, Praha 2

20.3. – 27.4.2024

 

fotografie z vernisáže od Livia Zanetto:   

https://eu.zonerama.com/livio/Album/11194547

 

Video z vernisáže od Jiřího Bureše :

https://www.facebook.com/jiri.bures.739/videos/2296405824064636

 

Píší o nás v kulturaok:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/magie-umeni-aneb-dalsi-vyznamna-vystava-spolku-prazskych-vytvarnych-umelcu/