2012

Zámecká galerie Kladno

23.3.-29.4. 2012

 

Předsálí kostela Tří králů v Drážďanech

4.10.-5.11.2012

téma: Potkávání

 

Galerie 9 Vysočany

5.11.-29.11.2012

téma: Portrét

 

Literární kavárna v budově Právnické fakulty

21.11.2012-30.1.2013

téma: Praha