O nás

Spolek pražských výtvarných umělců  (před přeměnou dle zákona  č.89/2012 Sb, občanského zákoníku s užívaným názvem Sdružení pražských malířů) vznikl po zrušení Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990 jako součást nástupnické organizace Unie výtvarných umělců, od které se následně odpoutalo a nyní je zcela samostatným subjektem. Sdružuje převážně pražské malíře, ale má i několik členů mimopražských a zahraničních. spolek má své stanovy a je registrováno jako občanské sdružení. V jeho čele je v současné době osmičlenný výbor, zvolený na Valné hromadě. Spolek je výběrový, nové členy navrhuje výbor a schvaluje Valná hromada. Při posledním sčítání mělo Sdružení pražských malířů 47 členů. I toto množství je tak velké, že není možné pořádat jeho členské výstavy vcelku, probíhají však výstavy dílčí v proměnlivém zastoupení. Na našich výstavách se snažíme prezentovat všechny členy, kteří mají zájem vystavit. Proběhly například dvě výstavy v pražském Mánesu, Nové síni ve Voršilské ulici, v Chodovské tvrzi, na Chvalském zámku, v Galerii 9, v Galerii 10, z mimopražských se výstava uskutečnila např. v Kladně, Karlových Varech, Semilech, Třeboni, Jičíně, Mělníku, Poděbradech, Týně nad Vltavou, Rakovníku, Karlových Varech, , Mladé Boleslavi apod. v některých městech i opakovaně.  Proběhla společná výstava i v zahraničí v Drážďanech.

Spolek pražských výtvarných umělců nesdružuje jen malíře společných uměleckých názorů, zaručuje svým členům naprostou tvůrčí svobodu a jediným a hlavním kritériem pro členství je profesionální kvalita.

 

Předsedové Sdružení pražských malířů od roku 1990:

 1. akad.mal. Milan Ressel
 2. akad.mal. Otakar Synáček
 3. akad.mal. Jaroslav Bobek
 4. Marie Zábranská
 5. akad.mal. Jiří Pokorný
 6. akad.mal. Věra Sedláková
 7. Marie Preclíková

 

Současný výbor Sdružení pražských malířů:

 1. Marie Preclíková, předsedkyně
 2. Mgr. Jiřina Olivová, místopředsedkyně
 3. Václav Stárek
 4. akad.mal. Alena Antonová
 5. akad.mal. Andrej Sujetov Kostić
 6. Marie Zábranská
 7. akad.mal. Vladimír Veselý
 8. akad.mal. Tigran Abramjan

 

 

Kontrolní komise z členů Spolku pražských výtvarných umělců:

 1. akad.mal. Václav Zoubek
 2. MgA. Lucie Bukovská
 3. akad.mal. Věra Krupičková

 

Náš spolek  je otevřen příjímání nových členů.

 

Před 20 lety bylo založeno v Praze Sdružení pražských malířů, nyní pod novým schváleným názvem Spolek pražských výtvarných umělců navazuje  na to dobré a smysluplné jak z doby předcházející, tak hlavně na dobu 1. republiky, kdy spolky a sdružení zajišťovaly nové a tradiční ideje, zrcadlící život výtvarného umění.

Valnou hromadou konanou dne 12.12.2015 byl schválen dle nového Občanského zákoníku nový název Spolek pražských výtvarných umělců.

Malíři zastupují všechny generace umělců a téměř všechny výtvarné názory a směry, od zobrazení různých stupňů reality až po čistou abstrakci, pěstují figurální kompozice, zátiší i krajinu, využívají tradiční i nové výtvarné techniky. Tato zdánlivá roztříštěnost ale odpovídá naší době, kdy vládne a je všude přítomný individualismus.