O nás

Spolek pražských výtvarných umělců  (před přeměnou dle zákona  č.89/2012 Sb, občanského zákoníku s užívaným názvem Sdružení pražských malířů vznikl po zrušení Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990 jako součást nástupnické organizace Unie výtvarných umělců, od které se následně odpoutalo a nyní je zcela samostatným subjektem. Sdružuje převážně pražské malíře, ale má i několik členů mimopražských a zahraničních. spolek má své stanovy a je registrováno jako občanské sdružení. V jeho čele je v současné době osmičlenný výbor, zvolený na Valné hromadě. Spolek je výběrový, nové členy navrhuje výbor a schvaluje Valná hromada. Při posledním sčítání mělo Sdružení pražských malířů 47 členů. I toto množství je tak velké, že není možné pořádat jeho členské výstavy vcelku, probíhají však výstavy dílčí v proměnlivém zastoupení. Na našich výstavách se snažíme prezentovat všechny členy, kteří mají zájem vystavit. Proběhly například dvě výstavy v pražském Mánesu, několikrát v Nové síni ve Voršilské ulici, v Chodovské tvrzi, na Chvalském zámku, v Galerii 9, v Galerii 10, z mimopražských se výstava uskutečnila např. v Kladně, Karlových Varech, Semilech, Třeboni, Jičíně, Mělníku, Poděbradech, Týně nad Vltavou, Rakovníku, Karlových Varech, , Mladé Boleslavi, Vlašimi, Českém Brodě, Žatci, Chomutově, Jílovém u Prahy apod. v některých městech i opakovaně.  Proběhla společná výstava i v zahraničí v Drážďanech.

Spolek pražských výtvarných umělců nesdružuje jen malíře společných uměleckých názorů, zaručuje svým členům naprostou tvůrčí svobodu a jediným a hlavním kritériem pro členství je profesionální kvalita.

Našimi členy jsou nejen malíři, ale i sochaři a grafici.

 

Předsedové Sdružení pražských malířů od roku 1990:

  1. akad.mal. Otakar Synáček
  2. akad.mal. Milan Ressel
  3. akad.mal. Jaroslav Bobek
  4. Marie Zábranská
  5. akad.mal. Jiří Pokorný
  6. akad.mal. Věra Sedláková
  7. Marie Preclíková

 

Současný výbor Sdružení pražských malířů:

Marie Preclíková – předsedkyně

Jiřina Olivová – místopředsedkyně

Alena Antonová

Marie Zábranská

Václav Stárek

Ivan Kalvoda

Miroslav Mlynář

Pavel Humpolec

Sekretářka a produkční spolku :

PhDr. Blanka Havlíčková

 

Výbor se schází každý sudý čtvrtek od 17-18 v Husově sboru v Nuslích, Táborská 317/65, Praha 4.

 

Kontrolní komise z členů Spolku pražských výtvarných umělců:

  1. MgA. Lucie Bukovská
  2. akad.mal. Věra Krupičková

 

 

 

Náš spolek  je otevřen příjímání nových členů.

 

Před 20 lety bylo založeno v Praze Sdružení pražských malířů, nyní pod novým schváleným názvem Spolek pražských výtvarných umělců navazuje  na to dobré a smysluplné jak z doby předcházející, tak hlavně na dobu 1. republiky, kdy spolky a sdružení zajišťovaly nové a tradiční ideje, zrcadlící život výtvarného umění.

Valnou hromadou konanou dne 12.12.2015 byl schválen dle nového Občanského zákoníku nový název Spolek pražských výtvarných umělců.

Malíři zastupují všechny generace umělců a téměř všechny výtvarné názory a směry, od zobrazení různých stupňů reality až po čistou abstrakci, pěstují figurální kompozice, zátiší i krajinu, využívají tradiční i nové výtvarné techniky. Tato zdánlivá roztříštěnost ale odpovídá naší době, kdy vládne a je všude přítomný individualismus.