Křenek Milan

Křenek Milan* 31.7.1946

Studia:

1964-69 FEL ČVUT a vědecká příprava a habilitace na PedFUK

1971-76 kurzy kreslení (ak. mal. P. Hána, ak. mal. F. Nedvěd)

1974-77 SOŠV Holarovo nám.

1986-90 Ped FUK výtvarná výchova

 

Věnuje se malbě temperou, tématicky krajina, figurální kompozice a abstrakci.